Adatvédelmi irányelvek

  • 2019.02.22.

Érvényes 2019.08.01-től

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Prime Time Marketing Kft. a továbbiakban Adatkezelő. illetve mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Adatkezelő/adatkezelesi-tajekoztato címen. A Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, amely változásokról kellő időben értesíti az érintetteket. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkkel kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Név: Prime Time Marketing Kft.
Székhely: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 9.
Adószám:
Nyilvántartási szám:
Telefonszám: +36 1 336 08 40
E-mail: dialog@prime-time.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 kapcsolati űrlaphoz kapcsolódó adatkezelés

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név: A kapcsolatfelvételhez
E-mail cím: Kapcsolattartás.
Telefonszám: Kapcsolattartás

Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapot kitöltők.

Az adatkezelés időtartama:
az adatok törlésének határideje: Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

3.2 Látogatói statisztikák készítése

Az adatkezelés célja:

A Adatkezelő honlapjához és az általa közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.

A sütik feladata:
* információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
* megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket
* megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználók számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el a rendszer, amit a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő Társaságnak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Ezek az adatok nem teszik lehetővé a felhasználók azonosítását. A cookie-k a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, az összes cookie blokkol¬ható, illetve figyelmeztetést is kaphatnak egy cookie eltárolása előtt.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):

A Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A kezelt adatok köre:

Dátum, időpont, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a személyek önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam.

Weboldalon használt egyébb harmadik fél által használt widget:

Facebook

Beágyaztunk egy Facebook widgetet, amely lehetővé teszi, hogy megnézze a Facebook oldalunkat és akár “like”-olja azt. Ez a widget összegyűjtheti az Ön IP-címét, a böngészőjéből, tárolhat és olvashat sütiket a böngészőjében, beágyazhat további követéseket, és figyelemmel kísérheti a widgettel kapcsolatos interakciókat, beleértve a Facebook-fiókkal való kapcsolatot bármilyen widgeten (pl. Facebook oldal “Like”), ha bejelentkezik a Facebookba. Az adatok felhasználásával kapcsolatos további információkért lásd a Facebook adatvédelmi szabályzatát: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Instagram

Instagram-hírcsatornánkat használjuk a közösségi médiatartalom megjelenítéséhez weboldalunkon. Ennek eredményeképpen weboldalunk kérelmet tesz az Instagram szervereihez annak érdekében, hogy az adatokat kapjon a hírcsatorna, képeket és videókat jelenítsen meg. Ezek a kérelmek az Instagram számára láthatóvá teszik az IP-címet, aki az adatvédelmi irányelvekkel összhangban használhatja ezt: https://help.instagram.com/519522125107875

4. Technikai adatok

A Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
* az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
* hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
* változatlansága igazolható (adatintegritás);
* a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:
* a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
* a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
* a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
* 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
* 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
* 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
* 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
* 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
* 2005. évi CXXXIII. törvény– a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló (SZVT.)

5.2 Az adatok fizikai tárolási helyei, adatfeldolgozás

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe. Internetes kapcsolat révén az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok tárolásakor, amelyek automatikusan képződnek és tárolódnak a számítógépes rendszerünkben. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül belépéskor illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Kezelésünkbe kerülnek még az Ön által önkéntesen megadott adatok, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Ezen adatokhoz, mint adatfeldolgozó kizárólag a Adatkezelő, mint adatkezelő fér hozzá.

5.3. Adattovábbítás, az adatokat megismerők köre

A Adatkezelő tevékenységéből adódóan adattovábbítást végez külsős cégek illetve partnerek felé, amely néhány esetben érint bizonyos személyes adatokat. Adatokat harmadik félnek kizárólag csak abban az esetben továbbítunk, ha azt a törvény kötelezően írja elő (pl. számlázási adatok), vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult. A partnerekkel kötött szerződések titoktartási záradéka kiterjed ezen személyes adatok körére, illetve biztosítja az adatok titkosságának megőrzését és az adatok megismerésének körét.

6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

6.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
* az adatkezelés céljai;
* az érintett személyes adatok kategóriái;
* azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
* a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
* a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
* a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
* az adatforrásokra vonatkozó információ;
* az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4 Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén:
* személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
* az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
* az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
* a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
* a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
* a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
* a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
* a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
* a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
* az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
* az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
* az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +361/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

7. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.